การวิจัยที่ดีขึ้นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น: ResearchTech Platform Methodify

Methodify เป็นแพลตฟอร์มการวิจัยตลาดอัตโนมัติและเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการวิจัยทั้งหมดโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ บริษัท ต่างๆเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางการตลาดเพื่อให้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง Methodify ได้รับการออกแบบมาให้ปรับแต่งได้โดยให้คำติชมของผู้บริโภคแก่ บริษัท ต่างๆ