การตลาดทางอีเมลทั้งหมดที่ส่งเสียงดังไม่ใช่สแปม

อินโฟกราฟิกจาก LeadPages ซึ่งเป็นโซลูชันหน้า Landing Page ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการตลาดผ่านอีเมลและสถิติสแปม กุญแจสำคัญของอินโฟกราฟิกนี้คือจำนวนอีเมลที่ถูกต้องในโฟลเดอร์ขยะ โอกาสที่คุณหลายคนจะอยู่ด้วยเช่นกัน อีเมลที่ได้รับอนุญาตยังคงเป็นผู้นำในการคลิกผ่านและอัตรา Conversion ที่เหลือเชื่อ ธุรกิจจำนวนมากจึงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในกลยุทธ์การซื้อกิจการเพื่อเพิ่มการเข้าชมที่พวกเขาลืมวิธีการ