นี่คือเหตุผลที่คุณควรผสานรวมกลยุทธ์อีเมลและโซเชียลมีเดีย

เรามีความซ่าเล็กน้อยเมื่อมีคนแชร์อีเมลกับอินโฟกราฟิกโซเชียลมีเดีย เหตุผลหลักที่เราไม่เห็นด้วยกับการอภิปรายเมื่อเทียบกับการสนทนาก็คือไม่ควรเป็นคำถามในการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งควรเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากสื่อแต่ละรายการอย่างเต็มที่ นักการตลาดควรสงสัยว่าการตลาดทางอีเมลและการตลาดบนโซเชียลมีเดียจะทำงานได้อย่างไรหากมีการประสานงานกัน ปัญหาคือมีเพียง 56% ของนักการตลาดที่รวมโซเชียล