วิธีวัดผลและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด Twitter ของคุณ

ไม่มีข่าวมากเกินไปบนหน้า Twitter และฉันยังไม่ได้รับการตอบกลับจากแจ็คในจดหมายเปิดผนึกถึง Twitter ที่กล่าวว่าฉันยังคงใช้ Twitter ทุกวันค้นหาคุณค่าท่ามกลางเสียงรบกวนที่ทำให้หูหนวกและหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จ คุณสามารถใช้ Twitter เพื่อช่วยโปรโมตแบรนด์ส่วนตัวแบรนด์องค์กรผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้หรือไม่? แน่นอน! ผู้ใช้ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้ค้นพบธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางใหม่บน Twitter และจาก