ห้าแนวโน้มการตลาดที่ CMO ควรดำเนินการในปี 2020

เหตุใดความสำเร็จจึงขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่น่ารังเกียจ แม้งบประมาณการตลาดจะลดลง แต่ CMO ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการบรรลุเป้าหมายในปี 2020 ตามการสำรวจการใช้จ่าย CMO ประจำปี 2019-2020 ของ Gartner แต่การมองโลกในแง่ดีโดยไม่มีการกระทำนั้นเป็นการต่อต้านและ CMO หลายคนอาจล้มเหลวในการวางแผนสำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบาก CMO มีความคล่องตัวมากกว่าในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยครั้งล่าสุด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาสามารถลดจำนวนลงเพื่อเอาชนะความท้าทาย