2008: ปีแห่งจุลภาค

นี่เป็นปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับเทคโนโลยีออนไลน์ หากคุณมองจากมุมมอง 10,000 ฟุตมนุษย์ยังคงมองเห็นเส้นทางในการใช้สื่อที่ค่อนข้างใหม่นี้นั่นคืออินเทอร์เน็ต บางทีอาจจะเห็นได้ชัด แต่ฉันเชื่อว่าปี 2008 เป็นปีที่แอปพลิเคชันและกลยุทธ์เข้าสู่ Micro วิวัฒนาการของเว็บโซเชียล (Web 2.0) กำลังก้าวไปสู่พื้นที่เป้าหมายใหม่อย่างรวดเร็ว โซลูชันขนาดใหญ่ที่เหมาะกับทุกคนจะมีการพัฒนา