รายชื่อผู้ให้บริการ SaaS และงบประมาณการตลาด

ถ้าฉันพบใครบางคนจาก Vital ฉันจะกอดพวกเขาสำหรับอินโฟกราฟิกนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้แชร์โพสต์เกี่ยวกับงบประมาณการตลาดที่เหมาะสมเนื่องจากอ้างถึงเปอร์เซ็นต์ของรายได้โดยรวม แต่จะให้ค่าใช้จ่ายงบประมาณเชิงลึกบางส่วนที่สนับสนุนและเสริมสร้างอินโฟกราฟิกอื่น ๆ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ในฐานะผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการตลาดอัตโนมัติที่ใช้จ่ายน้อยกว่าหกหลักโดยรวมต่อปี