วิธีเพิ่มความเร็วไซต์ WordPress ของคุณ

เราได้เขียนถึงผลกระทบของความเร็วที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ในระดับสูง และแน่นอนว่าหากมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ก็มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา คนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนง่ายๆในการพิมพ์ในหน้าเว็บและการโหลดหน้านั้นให้คุณ ตอนนี้ครึ่งหนึ่งของการเข้าชมไซต์เกือบทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องมีน้ำหนักเบาและเร็วมาก