แนวโน้มการตลาด: การเพิ่มขึ้นของ Ambassador และ Creator Era

2020 โดยพื้นฐานแล้วบทบาทของโซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนไปในชีวิตของผู้บริโภค มันกลายเป็นเส้นชีวิตสำหรับเพื่อนครอบครัวและเพื่อนร่วมงานเวทีสำหรับการเคลื่อนไหวทางการเมืองและศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมเสมือนจริงที่เกิดขึ้นเองและตามแผน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นรากฐานสำหรับเทรนด์ที่จะพลิกโฉมโลกการตลาดโซเชียลมีเดียในปี 2021 และหลังจากนั้นซึ่งการใช้ประโยชน์จากพลังของแบรนด์แอมบาสเดอร์จะส่งผลต่อยุคใหม่ของการตลาดดิจิทัล อ่านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ