Salesflare: CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมขายที่ขาย B2B

หากคุณเคยพูดคุยกับหัวหน้าฝ่ายขาย การใช้แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นสิ่งจำเป็น… และโดยทั่วไปแล้วจะทำให้ปวดหัว ประโยชน์ของ CRM มีมากกว่าการลงทุนและความท้าทาย เมื่อผลิตภัณฑ์ใช้งานง่าย (หรือปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการของคุณ) และทีมขายของคุณเห็นคุณค่าและนำเทคโนโลยีมาใช้และยกระดับ เช่นเดียวกับเครื่องมือการขายส่วนใหญ่ มีความแตกต่างอย่างมากในคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับa