ประโยชน์ของระบบอัตโนมัติทางการตลาดบนมือถือ

เป้าหมายสูงสุดประการหนึ่งขององค์กรคือการจัดทีมการตลาดและการขายเพื่อให้สื่อสารและรวมกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแง่หนึ่งการตลาดจำเป็นต้องมีคลังทรัพยากรและกระบวนการสร้างโอกาสในการขายในขณะที่การขายต้องการความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและหลักประกันการขายเพียงปลายนิ้วสัมผัส แม้ว่ากิจกรรมของแผนกเหล่านี้อาจแตกต่างกัน แต่ก็ยังคงเกี่ยวพันกันอยู่มาก นี่คือที่มาของความคิด