CELUM ก้าวหน้าการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

เราได้เขียนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและความสามารถในการช่วยรักษาความปลอดภัยในการสร้างแบรนด์และการส่งข้อความจัดหาเครื่องมือที่ค้นหาได้สำหรับการค้นหาเนื้อหาตลอดจนวิธีการแปลงประเภทสื่อเพื่อใช้ผ่านช่องทางต่างๆ นักการตลาดขั้นสูงยังใช้ระบบเพื่อตรวจสอบการขายและการจัดตำแหน่งทางการตลาดตลอดจนประสิทธิภาพในการขาย ในขณะที่ระบบ DAM อื่น ๆ เป็นระบบไฟล์ที่ได้รับการยกย่องซึ่งไม่ได้ปรับปรุงกระบวนการอย่างแท้จริง CELUM