PaySketch: การวิเคราะห์และการรายงานของ PayPal

เรามีเพื่อนร่วมงานบางคนในอุตสาหกรรมที่ใช้ PayPal ในการทำธุรกรรมทั้งหมด เกตเวย์การชำระเงินและตัวประมวลผลเพิ่มค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมดังนั้น PayPal จึงเป็นวิธีง่ายๆที่เชื่อถือได้ในการเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกการดาวน์โหลดและการชำระเงินอื่น ๆ กล่าวได้ว่าอินเทอร์เฟซของ PayPal ไม่ใช่การนำทางที่ง่ายที่สุดดังนั้นการได้รับเครื่องมือทางธุรกิจอัจฉริยะที่สามารถช่วยคุณตรวจสอบวิเคราะห์รวบรวมและโต้ตอบกับลูกค้าของคุณสามารถให้