การผสานรวม DMP: ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา

การลดลงอย่างมากในความพร้อมใช้งานของข้อมูลของบุคคลที่สามหมายถึงความเป็นไปได้น้อยลงสำหรับการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมและการลดลงของรายได้จากการโฆษณาสำหรับเจ้าของสื่อจำนวนมาก เพื่อชดเชยการสูญเสียผู้เผยแพร่โฆษณาต้องคิดหาวิธีใหม่ ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ การจ้างแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลอาจเป็นทางออก ภายในสองปีข้างหน้าตลาดโฆษณาจะเลิกใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้แบบเดิมการจัดการพื้นที่โฆษณา