คุณใช้ประโยชน์จาก Pinterest สำหรับมือถือหรือไม่?

เช่นเดียวกับเว็บอีเมลและกลยุทธ์อื่น ๆ - นักการตลาดต้องคำนึงถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ในขณะที่ผลิตแสดงและแบ่งปันเนื้อหาบนไซต์ข้อความและผ่านแพลตฟอร์มอื่น ๆ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ค่อนข้างมีตัวตนบนมือถือคือ Pinterest แอปพลิเคชันมือถือ Pinterest ถูกดาวน์โหลดมาแล้วหลายล้านครั้งและยังคงเป็นแพลตฟอร์มการค้นพบยอดนิยม ในความเป็นจริงผู้เยี่ยมชม Pinterest 3 ใน 4 คนใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่