เมตริกใดในการวัดประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหาด้วย

เนื่องจากการสร้างผู้มีอำนาจด้านเนื้อหาต้องใช้เวลาและแรงผลักดัน บริษัท ต่างๆมักจะผิดหวังกับการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์และการปรับเมตริกเหล่านั้นให้สอดคล้องกับรายได้ที่สร้างขึ้น เรามักจะพูดถึงเมตริกในแง่ของตัวชี้วัดชั้นนำและเมตริก Conversion จริง ทั้งสองอย่างมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ต้องทำงานบางอย่างเพื่อรับรู้ผลกระทบของ - ตัวอย่าง - การชอบที่มีต่อ Conversion บางทีการชอบ Facebook อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ขันที่น่าสนใจของคุณบนหน้า Facebook ของคุณ