การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นปัญหาด้านผู้นำไม่ใช่ปัญหาด้านเทคโนโลยี

กว่าทศวรรษที่ผ่านมาจุดสนใจของการให้คำปรึกษาของฉันในอุตสาหกรรมของเราคือการช่วยให้ธุรกิจสามารถเจาะลึกและเปลี่ยนแปลง บริษัท ของตนในรูปแบบดิจิทัล แม้ว่าสิ่งนี้มักถูกมองว่าเป็นการผลักดันจากบนลงล่างจากนักลงทุนคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่คุณอาจแปลกใจที่พบว่าผู้นำของ บริษัท ขาดประสบการณ์และทักษะในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ฉันมักจะได้รับการว่าจ้างจากผู้นำให้ช่วยเหลือ บริษัท ในรูปแบบดิจิทัล -