SoapUI: เครื่องมือของ Insider สำหรับการทำงานกับ API

ดูเหมือนทุกครั้งที่ฉันได้พบกับเพื่อนที่ดีฉันได้ยินเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ฉันทานกาแฟกับ David Grigsby ซึ่งเป็นมอนสเตอร์การรวม. NET ที่ทำงานให้กับ DocuSign เดวิดกับฉันกำลังคุยเรื่อง SOAP (Simple Object Access Protocol) กับ REST APIs (นั่นคือวิธีที่เรารวบรวม) ฉันมักจะชอบ REST API เพราะง่ายต่อการมองเห็นและพัฒนาทีละชิ้นด้วย - และลด