อนาคตที่สดใสของการค้าปลีก

ในขณะที่สาขาต่างๆส่วนใหญ่มองเห็นโอกาสในการจ้างงานที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก แต่โอกาสในการหางานขายปลีกกำลังเพิ่มขึ้นและกำลังมองหาทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับอนาคต หนึ่งในสี่งานในสหรัฐอเมริกาอยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีก แต่อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมมากกว่าการขายเพียงอย่างเดียว ในความเป็นจริงตำแหน่งงานในร้านค้าปลีกกว่า 40% เป็นงานอื่นที่ไม่ใช่งานขาย อาชีพที่เพิ่มขึ้น 5 อันดับแรก