รับการตรวจสอบบล็อกหรือไซต์ของคุณฟรี

คุณใช้ความพยายามอย่างมากในเว็บไซต์ธุรกิจหรือบล็อกของ บริษัท ถึงเวลาปรับแต่งแล้ว เราเขียน Corporate Blogging for Dummies เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากบล็อกเพื่อสร้างอำนาจและรับโอกาสในการขายทางออนไลน์ แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มบล็อกและบล็อก แต่ทฤษฎีดังกล่าวยังขยายไปยังเว็บไซต์ขององค์กรจนถึงหน้า Landing Page แบบจ่ายต่อคลิก หลายท่านได้เริ่มอ่านหนังสือแล้วและได้รับความคิดเห็น