ยกระดับการให้คะแนนของลูกค้าด้วยบทวิจารณ์แบบดึง

ผู้ซื้อออนไลน์ชอบที่จะทำธุรกิจกับร้านค้าที่พวกเขาไว้วางใจและการปรับปรุงชื่อเสียงของแบรนด์จำเป็นต้องเป็นจุดสำคัญของการริเริ่มการสื่อสารในองค์กร บทวิจารณ์ของลูกค้าเป็นวิธีการทั่วไปและผ่านการทดสอบตามเวลาในการสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ บทวิจารณ์เหล่านี้ต้องสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่แท้จริงและซื่อสัตย์ของลูกค้าที่ซื้อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่คำถามล้านดอลลาร์คือทำอย่างไรให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเชื่อว่าผู้วิจารณ์