Kenshoo Paid Digital Marketing Snapshot: ไตรมาสที่ 4 ปี 2015

ทุกๆปีฉันเชื่อว่าสิ่งต่างๆจะเริ่มลดระดับลง แต่ทุกๆปีตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและในปี 2015 ก็ไม่ต่างกัน การเติบโตของอุปกรณ์เคลื่อนที่การเพิ่มขึ้นของโฆษณาตามรายการผลิตภัณฑ์การปรากฏตัวของโฆษณาประเภทใหม่ล้วนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางประการทั้งในพฤติกรรมของผู้บริโภคและการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของนักการตลาด อินโฟกราฟิกใหม่จาก Kenshoo เผยให้เห็นว่าโซเชียลเติบโตขึ้นอย่างมากในตลาด นักการตลาดเพิ่มการใช้จ่ายทางสังคมมากขึ้น 50%

การใช้จ่ายด้านโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2015 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ลูกค้าของ Kenshoo ดำเนินแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ดำเนินการในกว่า 190 ประเทศและรวมเกือบครึ่งหนึ่งของ Fortune 50 ในเครือข่ายตัวแทนโฆษณาชั้นนำ 10 แห่งทั่วโลก นั่นเป็นข้อมูลจำนวนมากและโชคดีที่ Kenshoo แบ่งปันข้อมูลนั้นกับเราทุกไตรมาสเพื่อสังเกตแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคพึ่งพาอุปกรณ์พกพามากขึ้นกว่าเดิมและนักการตลาดขั้นสูงกำลังปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมกับแคมเปญที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งให้ผลลัพธ์เชิงบวกทั้งใน