การตลาดบนมือถือ: ดูศักยภาพที่แท้จริงด้วยตัวอย่างเหล่านี้

การตลาดบนมือถือ - เป็นสิ่งที่คุณอาจเคยได้ยินมา แต่ตอนนี้อาจเป็นไปได้ว่าจะถูกทิ้งไว้ที่เตาด้านหลัง ท้ายที่สุดแล้วมีช่องทางที่แตกต่างกันมากมายสำหรับธุรกิจไม่ใช่ช่องทางการตลาดบนมือถือที่สามารถละเลยได้หรือไม่? แน่นอนว่าคุณสามารถให้ความสำคัญกับ 33% ของผู้ที่ไม่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่แทนได้ การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 67% ภายในปี 2019 และเราก็คือ