การตรวจสอบการกระจายอันดับคำหลัก?

เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหายังคงลดต้นทุนให้กับลูกค้าของเราเราจึงทำงานอย่างหนักเพื่อให้พวกเขาได้รับการจัดอันดับที่ดี เมื่อคุณพยายามจัดอันดับคำสองสามคำมันค่อนข้างง่ายที่จะดูว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ ... โดยใช้เครื่องมือเช่น Authority Labs คุณสามารถตรวจสอบการจัดอันดับแบบวันต่อวัน เราทำสิ่งนี้ให้กับลูกค้าของเราทุกคน อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้าของเราบางรายที่มีคำหลักจำนวนมากนั้น