คุณคิดผิดนี่คือ 4 เหตุผลที่โซเชียลมีเดียส่งผลกระทบต่อ SEO

เราช่วยยุติข้อโต้แย้งนี้ได้ไหม สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่ามีมืออาชีพบางคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ดีโดยไม่เข้าใจถึงผลกระทบของมัน โซเชียลเป็นวิธีการโปรโมตที่สร้างทั้งความสัมพันธ์กับแบรนด์และให้คุณเปิดเผยต่อผู้ชมในวงกว้างมากขึ้น ฉันไม่ต้องการรวมพวกเขาทั้งหมดเข้าด้วยกัน แต่ดูเหมือนว่าเสียงส่วนใหญ่จะมาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ซึ่งก็ไม่ทำเช่นนั้น