25 เครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ยอดเยี่ยม

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมีเป้าหมายและคุณลักษณะที่แตกต่างกันมาก อินโฟกราฟิกจากการประชุมสุดยอดกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย 2013 แบ่งหมวดหมู่ออกเป็นอย่างดี เมื่อวางแผนกลยุทธ์ทางสังคมของ บริษัท เครื่องมือที่มีอยู่จำนวนมากสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียอาจมีจำนวนมาก เราได้รวบรวมเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม 25 รายการเพื่อให้คุณและทีมเริ่มต้นโดยแบ่งออกเป็นเครื่องมือ 5 ประเภท ได้แก่ การฟังทางสังคมการสนทนาทางสังคมการตลาดทางสังคมการวิเคราะห์ทางสังคม