Salesmachine: เพิ่มการแปลงทดลองใช้ SaaS และการยอมรับของลูกค้า

หากคุณขายผลิตภัณฑ์ Software as a Service (SaaS) รายได้ของคุณขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของลูกค้าและการใช้ผลิตภัณฑ์ในระดับการติดต่อและบัญชี Salesmachine ช่วยให้ทีมขายและทีมประสบความสำเร็จด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม Conversion การทดลองใช้และการยอมรับของลูกค้า Salesmachine มีประโยชน์หลักสองประการช่วยเพิ่มการแปลงทดลองใช้ - ให้คะแนนโอกาสในการขายตามความเหมาะสมของลูกค้าและการยอมรับผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติการทดลองใช้ของ Salesmachine ช่วยให้ทีมขายของคุณมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติที่มีคุณภาพสูง