Demand-Side Platform (DSP) คืออะไร?

แม้ว่าจะมีเครือข่ายโฆษณาไม่กี่แห่งที่ผู้ลงโฆษณาสามารถซื้อแคมเปญและจัดการแคมเปญของตนได้ แต่แพลตฟอร์มฝั่งดีมานด์ (DSP) ซึ่งบางครั้งเรียกว่าแพลตฟอร์มฝั่งซื้อนั้นมีความซับซ้อนกว่ามากและมีเครื่องมือที่หลากหลายในการกำหนดเป้าหมาย วางการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ติดตามกำหนดเป้าหมายใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพตำแหน่งโฆษณาของตนเพิ่มเติม แพลตฟอร์มฝั่งดีมานด์ช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าถึงการแสดงผลหลายพันล้านครั้งในพื้นที่โฆษณาที่ไม่สามารถรับรู้ได้บนแพลตฟอร์มเช่นการค้นหาหรือโซเชียล