นี่คือบรรณาการสำหรับบล็อกโพสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ...

นี่ไม่ใช่บล็อกโพสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก…ไม่นะ…นี่เป็นเพียงการยกย่อง ล้อเล่นกันฉันลบ 3 ร่างโพสต์เมื่อเช้านี้ เป็นแบบร่างที่ฉันได้เริ่มต้นเมื่อนานมาแล้ว แต่ดูเหมือนจะปรับแต่งได้ไม่ดีพอสำหรับการเผยแพร่ บางทีหนึ่งในนั้นอาจเป็นโพสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เราจะไม่รู้ หนึ่งคือการเปรียบเทียบบล็อกกับวิวัฒนาการของหนังสือพิมพ์ ครั้งที่สองเปิดอยู่