ห้าตำแหน่งที่ทำกำไรได้ในตลาดใด ๆ

ในชีวิตองค์กรเดิมของฉันฉันรู้สึกประหลาดใจอย่างต่อเนื่องที่ช่องว่างการสื่อสารระหว่างผู้คนที่สร้างผลิตภัณฑ์และผู้ที่ทำการตลาดและขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ในฐานะที่เป็นคนจรจัดและนักแก้ปัญหาสังคมฉันมักจะพยายามหาทางเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ผลิตและนักการตลาด บางครั้งความพยายามเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จบางครั้งก็ไม่สำเร็จ ในระหว่างการพยายามแก้ไขผลงานภายในของ