PayStand: รับบัตรเครดิตโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

เมื่อฉันรวมระบบการออกใบแจ้งหนี้ของเราเข้ากับการประมวลผลบัตรเครดิตฉันค่อนข้างตกใจว่ามันซับซ้อนแค่ไหนแล้วพวกเขาใช้เงินเท่าไหร่ในการทำธุรกรรม จากนั้นฉันก็ตกใจที่ต้องได้รับสองระบบ ... ตัวประมวลผลบัตรเครดิตและบัญชีการค้า ข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวที่ฉันมีคือฉันสามารถทำกับธนาคารของฉันได้ - แต่แน่นอนว่าพวกเขาใช้เงินทุน