สถิติอินเทอร์เน็ตล่าสุดสำหรับปี 2018 คืออะไร

แม้ว่าจะได้รับการพัฒนาในช่วงกลางทศวรรษที่ 80 แต่อินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มที่ในสหรัฐอเมริกาจนถึงปี 1995 เมื่อข้อ จำกัด สุดท้ายถูกยกเลิกเพื่อให้อินเทอร์เน็ตมีปริมาณการใช้งานเชิงพาณิชย์ มันยากที่จะเชื่อว่าฉันทำงานบนอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่เริ่มต้นทางการค้า แต่ฉันมีผมหงอกที่จะพิสูจน์มัน! ฉันโชคดีจริงๆที่ได้ทำงานให้กับ บริษัท แห่งหนึ่งในตอนนั้นที่มองเห็นโอกาสและทำให้ฉันเป็นคนแรก