เห็นโฆษณาวิดีโอของคุณหรือไม่

มากกว่าครึ่งหนึ่งของโฆษณาทั้งหมดบนหน้าวิดีโอมีให้เห็นทั่วทั้งเว็บซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับนักการตลาดที่หวังจะใช้ประโยชน์จากจำนวนผู้ชมวิดีโอที่เพิ่มขึ้นจากอุปกรณ์ ไม่ใช่ข่าวร้าย…แม้แต่โฆษณาวิดีโอที่ฟังแล้วบางส่วนก็ยังส่งผลกระทบ Google วิเคราะห์แพลตฟอร์มโฆษณา DoubleClick, Google และ Youtube เพื่อพยายามระบุปัจจัยที่ช่วยกำหนดความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาของโฆษณาวิดีโอเหล่านั้น อะไร