การสื่อสารด้วยภาพกำลังพัฒนาในที่ทำงาน

สัปดาห์นี้ฉันอยู่ในการประชุมสองครั้งกับ บริษัท ต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้ซึ่งการสื่อสารภายในเป็นจุดสำคัญของการสนทนาครั้งแรกคือ Sigstr ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดลายเซ็นอีเมลเพื่อจัดการลายเซ็นอีเมลทั่วทั้ง บริษัท ประเด็นสำคัญภายในองค์กรคือพนักงานให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานและไม่ต้องใช้เวลาในการสื่อสารแบรนด์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้าเสมอไป ด้วยการจัดการลายเซ็นอีเมลทั่วทั้งองค์กร Sigstr จึงมั่นใจได้ว่าเป็นสิ่งใหม่