กระแสที่เพิ่มขึ้นของ VR ในการเผยแพร่และการตลาด

นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการตลาดสมัยใหม่แบรนด์ต่างๆเข้าใจว่าการสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ใช้ปลายทางเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จ - การสร้างสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์หรือมอบประสบการณ์มักจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้มากที่สุด เนื่องจากนักการตลาดหันมาใช้กลยุทธ์ดิจิทัลและอุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้นความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทางในรูปแบบที่สมจริงจึงลดน้อยลง อย่างไรก็ตามคำมั่นสัญญาของความเป็นจริงเสมือน (VR) ในฐานะประสบการณ์ที่น่าประทับใจนั้นเปิดอยู่