ZoomInfo: อัปเดตข้อมูล B2B ของคุณ

ข้อมูล B2B ของคุณค่อนข้างล้าสมัย Zoominfo รายงานว่า 70% ของข้อมูล B2B ทั้งหมดจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยหนึ่งรายการภายในปีนี้ การหมุนเวียนของพนักงานการส่งเสริมการขายการเข้าซื้อกิจการการปิดกิจการ ... ทั้งหมดนี้สามารถทำให้คุณภาพของข้อมูลการหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณลดลง ปัญหาข้อมูลเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการขายและการตลาด ในการขายหากทีมขาออกของคุณโทรออกหรือส่งอีเมลถึงคนที่ไม่มีอยู่แล้วก็ถึงเวลา