เอา iPhone นั่นสิ!

ตลกเกินไปที่จะไม่แบ่งปันสวมรอย:

ปลายหมวกถึง ความไม่ชัดเจน.

2 คอมเมนต์

  1. 1

คุณคิดอย่างไร?

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.